Wijziging doorgeven

Wil je een wijziging (bijvoorbeeld een verhuizing) doorgeven? Of wil je je lidmaatschap beëindigen? Dit kun je allemaal zelf regelen via jouw persoonlijke menu. Nadat je bent ingelogd vind je jouw persoonlijke gegevens hier.

Tijdig opzeggen/wijzigenHet opzeggen van een lidmaatschap of het omzetten van je lidmaatschap naar bijvoorbeeld een daglidmaatschap moet voor 20 december van het lopende verenigingsjaar gebeuren.

Vragen?Heb je vragen over het wijzigen of aanpassen van je lidmaatschap of over het betalen van de contributie? Stuur dan een mail naar de ledenadministratie; ledenbeheer@ijtcgroenvliet.nl