Banen

Bij IJTC Groenvliet hebben we de beschikking over 8 gravel buitenbanen met drainagesysteem en energiezuinige ledverlichting. Op de banen kan een groot deel van het jaar worden gespeeld (gemiddeld 9 maanden per jaar, afhankelijk van het weer) en ze zijn na regen weer snel bespeelbaar. Daarnaast hebben we een hal met 3 binnenbanen, die in de zomer vrij bespeelbaar zijn en in de winter gehuurd kunnen worden. Voor de kinderen is er een minibaan en een oefenmuur, zodat al van jongs af aan begonnen kan worden met tennis. Ook een speeltuin ontbreekt niet.

Reglement baanonderhoud

  1. Schoenen: De banen mogen alleen worden betreden met schoeisel dat speciaal voor tennis is ontworpen en dat het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. Let op bij aankoop van schoenen: niet elke sportschoen is een tennisschoen, en niet elke tennisschoen is een gravelschoen.
  2. Algemene verzorging: Tijdens een partij ontstane oneffenheden (bv. door een sliding, harde afzet of draai) moeten dichtgeschoven en aangestampt worden (dus niet wegvegen!). Vooral in het begin van het seizoen is dit iets waar goed opgelet moet worden. Let ook op dat er geen voorwerpen op de sproeiers van de sproei-installatie komen te liggen, omdat dit grote schade kan aanrichten als de installatie in werking treedt. Het net moet weer worden teruggehangen op de daartoe bestemde haak, en zeker niet op de sproei-installatie.
  3. Slepen: Na afloop moet je de baan slepen. Let er hierbij op dat je de gehele baan sleept en niet alleen binnen de lijnen. Begin te slepen evenwijdig aan, en tegen de betonnen rand achter de baan. Sleep de baan dan zo breed mogelijk. Dus vlak voor de bankjes langs en tot aan het midden van de 2 banen. Zo wordt de gravel die buiten de baan terecht is gekomen weer zoveel mogelijk teruggesleept. Hang na het spelen het net weer terug aan de haak bij het bordje 'sleepnet'.
  4. Verlichting: Ben je de laatste die de buitenbanen verlaat 's avonds, zorg er dan voor dat je de baanverlichting uit zet (binnen bij het afhangbord).
  5. Regen: Hoewel het is toegestaan door te tennissen als het zacht (mot)regent, moet je stoppen als de baan begint te glimmen of te plakken. Bij twijfel altijd stoppen! Alleen in dit geval mag de baan niet worden gesleept. Dit mag pas als de baan weer helemaal droog is. Als er zich na een bui plassen hebben gevormd, mag je deze niet zelf drogen, laat het drainagesysteem zijn werk doen! Behalve dat er slechts minimale tijdwinst is te behalen, zullen er zich bij een volgende bui eerder plassen vormen zodat het er op de lange duur alleen maar minder op wordt. Er kan hierop een uitzondering worden gemaakt, in geval van een toernooi of competitie, maar dan alleen door iemand van TopCourt of de beheercommissie.
  6. Vorst: Als de banen hard bevroren zijn, mag er op getennist worden, maar alleen als de netten normaal gespannen zijn. Hang de netten laag, mag je de baan NIET betreden. Na een vorstperiode, mag je de baan pas op als via de site of ClubApp is aangegeven dat de banen weer bespeelbaar zijn. Bij twijfel niet spelen, maar overleg eerst met de beheercommissie. Overtreding van deze regel wordt opgevat als moedwillige vernieling van de baan!
  7. Medeverantwoordelijkheid: Het bestuur en de beheercommissie gaan ervan uit dat alle leden hun best doen de banen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Dit bevordert het speelplezier voor ons allemaal, en voor de club bespaart het tijd en geld. Spreek elkaar dan ook aan als je ziet dat er niet goed met de banen wordt omgegaan.

Heb je vragen over de banen of het onderhoud? Stuur dan een mailtje naar beheergroenvliet@gmail.com