Gedragscodes en reglementen

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB een Reglement Fair Play en doelgroep-specifieke gedragscodes opgesteld. In de gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de betreffende doelgroep zich moet houden. IJTC onderschrijft de KNLTB-reglementen en gedragscodes inzake Fair Play en omgangsvormen.

Lees meer

Landelijke Drank- en Horecawet

De Landelijke Drank- en Horecawet en de plaatselijke Horecaverordening van IJsselstein zijn van toepassing op IJTC en hebben gevolgen voor onze vereniging. 

Lees meer

De Privacywet (gegevensbescherming)

De privacywet (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming) is 25 mei 2018 ingegaan. Consumenten hebben sindsdien meer rechten en organisaties meer verplichtingen. Dat betekent voor IJTC onder meer dat duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens we vastleggen en wat we ermee doen. 

Lees meer