De ledenadministratie

Heb je vragen over (wijzigingen van) je lidmaatschap, contributiebetalingen, daglidmaatschap of andere vragen, neem dan contact op met de ledenadministratie. E-mailadres = ledenbeheer@ijtcgroenvliet.nl

De ledenadministratie is onderdeel van de financiële commissie (voorgezeten door de penningmeester).  

Bij "lees meer" staat belangrijke informatie voor nieuwe leden. 

Lees meer

Lid worden van IJTC

IJTC Groenvliet is de enige tennisvereniging in IJsselstein. Onder andere door uitbreiding van ons park zijn er geen wachtlijsten meer en kan iedereen bij aanmelding direct lid worden!

Lees meer

Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap moet opgezegd worden door een mail te sturen naar: ledenbeheergroenvliet@gmail.com

Vermeld in de opzegging s.v.p. je volledige naam en je KNTLB-nummer. De opzegging moet uiterlijk 20 december van het lopende verenigingsjaar gebeuren. Je ontvangt van IJTC altijd een bevestiging van de opzegging.