Rol TC bij trainingen

Het doel van de Technische Commissie is om jeugdleden de mogelijkheid te bieden op het gewenste niveau training te volgen. Ook hogere competitiespelers krijgen training aangeboden.

Twee keer per jaar bekijkt de Technische Commissie of het aanbod overeenstemt met de wensen van de leden. De tevredenheid en kwaliteit van de trainingen wordt gevolgd door middel van enquêtes. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de bij de inschrijving vermelde voorkeuren en opmerkingen. Minimaal één keer per jaar wordt met de trainers het functioneren van het afgelopen jaar en de planning voor het komende jaar besproken. Indien nodig vindt tussentijds overleg met de trainers plaats.

Lessen/Trainingen Overzicht