Reglement baanonderhoud

Om zolang mogelijk gebruik te maken van de buitenbanen hebben we een aantal regels opgesteld.

1. Algemeen: De banen mogen alleen worden betreden met schoeisel dat speciaal voor tennis is ontworpen en dat het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. Let op bij aankoop van schoenen: Niet elke sportschoen is een tennisschoen, en niet elke tennisschoen is een gravelschoen!

2. Algemene verzorging: Tijdens een partij dient u eventuele ontstane oneffenheden (bv. door een sliding, harde afzet of draai) direct dicht te schuiven en aan te stampen (dus niet wegvegen!). Vooral in het begin van het seizoen dient u hier zorgvuldig op te letten!
Let ook op dat er geen voorwerpen op de sproeiers van de sproei installatie komen te liggen, omdat dit grote schade kan aanrichten als de installatie in werking treedt. Het net dient weer terug gehangen te worden op de daartoe bestemde haak, en zeker niet op de sproei installatie.

3. Slepen: U dient de baan na het einde van de speeltijd zorgvuldig te slepen. Let er hierbij op dat je de gehele baan sleept en niet alleen binnen de lijnen. Begin dus te slepen evenwijdig aan, en tegen de betonnen rand achter de baan. Sleep de baan dan zo breed mogelijk. Dus vlak voor de bankjes langs en tot aan het midden van de 2 bannen. Op deze manier wordt de gravel die buiten de baan terecht is gekomen weer zoveel mogelijk terug gesleept.

4. Regen: Hoewel het is toegestaan door te tennissen als het zacht (mot)regent, dient u te stoppen als de baan begint te glimmen of te plakken. Bij twijfel altijd stoppen! Alleen in dat geval mag de baan dan niet worden gesleept. Dit mag pas weer als de baan weer helemaal droog is.
Als er zich na een bui plassen hebben gevormd, mag u zelf niets ondernemen om opdrogen te bevorderen! Behalve dat er slechts minimale tijdwinst is te behalen, zullen er zich bij een volgende bui eerder plassen vormen zodat het er op de lange duur alleen maar minder op wordt. Er kan hierop een uitzondering worden gemaakt, in geval van een toernooi of competitie, maar dan alleen door iemand van TopCourt of de beheercommissie.

5. Vorst: Als de banen hard bevroren zijn, zou u er op mogen tennissen maar alleen als de netten nog normaal gespannen zijn. Als de netten laag hangen, mag u de baan NIET betreden. Na een vorstperiode, mag u de banen pas weer betreden nadat er via de site of Clubapp is aangegeven dat de banen weer bespeelbaar zijn. Bij twijfel gaat u niet op de baan op, maar overlegt u met de beheercommissie. Overtreding van dit gedeelte zal worden opgevat als moedwillige vernieling van de baan!

6. Medeverantwoordelijkheid: Het bestuur en de beheercommissie gaan er van uit dat alle leden hun best doen de banen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Dit bevordert het speelplezier voor ons allemaal, en voor de club bespaart het tijd en geld. Voelt u zich dan ook niet geremd om in voorkomende situaties anderen op deze regels en instandhouding ervan te wijzen.

7. Vragen: Met vragen over bovenstaande, of andere met de tennisbaan verband houdende zaken, kunt u bij de beheercommissie terecht via beheergroenvliet@gmail.com

Downloads: