Algemene info Competitie

Het doel van deelname aan de competitie is om onze leden in teamverband de mogelijkheid te bieden hun krachten te meten met teams van andere verenigingen.

Bij de competitie komt het element van prestatie samen met het element van recreatie. Bovendien versterkt deelname aan de competitie het verenigingsgevoel.
Wedstrijdtennis op hoog niveau tijdens de competitie geeft tevens een positieve impuls aan het imago van IJTC Groenvliet. |
Er is zeer veel belangstelling van de leden om deel te nemen aan de voor- en najaarscompetitie. Om deze reden streeft de TC ernaar, om met het maximale aantal teams in te schrijven bij de KNLTB. Dit maximum wordt bepaald door het aantal banen dat beschikbaar is voor de competitie. Voor recreanten betekent dit dat er gedurende de competitie, op competitiedagen niet of in beperkte mate kan worden gespeeld.
Door het grote aantal wedstrijden dat op een competitiedag gespeeld moet worden, is het belangrijk dat er goed met de baanbezetting wordt omgegaan. Op competitiedagen is er daarom een Verenigingscompetitieleider (VCL) aanwezig die de teams zo efficient mogelijk op de juiste banen zet.  De VCL’s zijn vrijwilligers die meestal zelf ook competitie spelen. 

De voorjaarscompetitie start in de 1e week van april en kent  6 of 7 speeldagen en 3 inhaaldagen. Een lid dient zich individueel in te schrijven.
Het is mogelijk om voorkeur voor een team of medespelers aan te geven. De TC bepaalt de indeling, waarbij er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de speler. De inschrijving voor de voorjaarscompetitie gebeurt via het inschrijfformulier op de website. Leden worden geïnformeerd wanneer de inschrijving opent via mail, website en sociale media. 

Loten

Onze vereniging heeft veel competitiespelers, het kan voorkomen dat er meer teams ingeschreven worden dan dat we aan baancapaciteit hebben. 
Inmiddels hebben we een goede samenwerking met T.V. Vreeswijk, waardoor we meer teams kunnen indelen voor de verschillende competities. De competitiedagen waarop we gebruik maken van de gastvrijheid van TVV, rouleren de teams; dit betekent dat het kan voorkomen dat een team 1 thuiswedstrijd speelt bij TVV.  
Wanneer er meer teams zijn dan we kunnen plaatsen zal de TC teams uitloten.
In de voorjaarscompetitie  loten de teams in de hoogste klassen niet mee  (2e klasse en hoger voor de regionale vrijdagavond competitie), zodat zij hun klasse kunnen verdedigen of promoveren. 
Tijdens de najaarscompetitie loten alle teams mee op de vrijdagavond omdat tijdens de najaarscompetitie geen rechten hoeven te worden verdedigd.
Teams die tijdens de voorjaarscompetitie worden uitgeloot, zijn zeker van een plaatsje in de najaarscompetitie. Teams die worden uitgeloot in de najaarscompetitie, zijn zeker van een plaatsje in de najaarscompetitie in het volgende speeljaar. 
De TC zal de teams die uitgeloot zijn altijd een alternatief proberen te bieden. Vanaf 2020 biedt de zaterdagavond competitie naast de mix 25+, nu ook dames en heren 25+ aan.

Teamsterkte en klasse bepalingen.

De teamsterkte wordt bepaald door een optelsom van de individuele speelsterktes van de spelers uit een team. De sterkte van een team bepaalt in welke klasse de KNLTB een team indeelt. 
Bijvoorbeeld; een dubbelteam bestaat uit 6 spelers, de eindejaarsrating van deze spelers is 4 x 8 en 2 x 7 ; het team zal worden ingedeeld in de 4e klasse.
Waarom wij als TC de hogere teams niet mee laten loten ? Wanneer boven beschreven team het goed doet en kampioen wordt promoveert dit team naar de 3e klasse. Wanneer dit team het jaar daarop weer kampioen wordt, promoveert dit team naar de 2e klasse. Wanneer wij dit team uitloten raakt het zijn rechten kwijt en zal het jaar daarop dus weer helemaal opnieuw moeten beginnen, in de 4e klasse.

 

Competitie Overzicht