Algemene info Competitie

Door deel te nemen aan de competitie kunnen leden in teamverband hun krachten  meten met teams van andere verenigingen.

Bij de competitie komt prestatie samen met recreatie. Bovendien versterkt deelname aan de competitie het verenigingsgevoel.
Wedstrijdtennis op hoog niveau tijdens de competitie geeft tevens een positieve impuls aan het imago van IJTC Groenvliet.

Er is zeer veel belangstelling om deel te nemen aan de voor- en najaarscompetitie. De TC streeft er uiteraard naar om met het maximale aantal teams in te schrijven bij de KNLTB. Dit maximum wordt bepaald door het aantal banen dat beschikbaar is voor de competitie. Voor recreanten betekent dit helaas dat er gedurende de competitie, op competitiedagen niet of in beperkte mate kan worden gespeeld.
Door het grote aantal wedstrijden dat op een competitiedag gespeeld moet worden, is het belangrijk dat er goed met de baanbezetting wordt omgegaan. Op competitiedagen is er daarom een Verenigingscompetitieleider (VCL) aanwezig die de teams zo efficiënt mogelijk op de juiste banen zet. De VCL’s zijn vrijwilligers die meestal zelf ook competitie spelen. 

De voorjaarscompetitie start in de 1e week van april en kent 6 of 7 speeldagen en 3 inhaaldagen. Een lid dient zich individueel in te schrijven.
Het is mogelijk om voorkeur voor een team of medespelers aan te geven. De TC bepaalt de indeling, waarbij er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de speler. De inschrijving voor de voorjaarscompetitie gebeurt via het inschrijfformulier op de website. Leden worden geïnformeerd wanneer de inschrijving opent via mail, website en sociale media. 

Loten
Onze vereniging heeft veel competitiespelers en daardoor kan het gebeuren dat er meer teams ingeschreven worden dan dat we aan baancapaciteit hebben. 
Inmiddels hebben we een goede samenwerking met T.V. Vreeswijk, waardoor we meer teams kunnen indelen voor de verschillende competities. De competitiedagen waarop we gebruik maken van de gastvrijheid van TVV, rouleren de teams; hierdoor kan het voorkomen dat een team 1 thuiswedstrijd speelt bij TVV.  
Wanneer er toch nog meer teams zijn dan we kunnen plaatsen, is de TC genoodzaakt een of meerdere teams uit te loten.

In de voorjaarscompetitie loten de teams in de hoogste klassen niet mee (2e klasse en hoger voor de regionale vrijdagavondcompetitie), zodat zij hun klasse kunnen verdedigen of promoveren. 
Dit doen wij omdat een team anders zijn rechten kwijtraakt op de plek in de verworven klasse en (weer) onderaan (4e klasse) moet beginnen.

Tijdens de najaarscompetitie loten alle teams mee op de vrijdagavond omdat tijdens de najaarscompetitie geen rechten hoeven te worden verdedigd.
Teams die tijdens de voorjaarscompetitie worden uitgeloot, zijn zeker van een plaatsje in de najaarscompetitie. Teams die worden uitgeloot in de najaarscompetitie, zijn zeker van een plaatsje in de najaarscompetitie in het volgende speeljaar. 
De TC zal de teams die uitgeloot zijn altijd een alternatief proberen te bieden. Vanaf 2020 biedt de zaterdagavond competitie naast de mix 25+, nu ook dames en heren 25+ aan.

Teamsterkte en klassebepalingen
De teamsterkte wordt bepaald door een optelsom van de individuele speelsterktes van de spelers uit een team. De sterkte van een team bepaalt in welke klasse de KNLTB een team indeelt. 
Bijvoorbeeld; een dubbelteam bestaat uit 6 spelers, de eindejaarsrating van deze spelers is 4 x 8 en 2 x 7; het team zal worden ingedeeld in de 4e klasse.

Competitie Overzicht