Tarieven Lidmaatschap

De tarieven voor het lidmaatschap zijn verschillend voor junioren en senioren. Ook is er de mogelijkheid om daglid te worden (met beperktere speelmogelijkheden).

Inschrijfgeld:
junioren en senioren € 25  

Contributie:

senioren

€ 168

junioren

€ 99

dagleden*

€ 140

niet-spelend lid**

€ 52

gezinstarief***

€ 544

Alle bedragen zijn gebaseerd op automatische incasso.

* dagleden mogen alleen spelen op ma/di/do/vrij van 08.00 uur tot 16.00 uur en op wo van 08.00 tot 13.00 uur.

** niet-spelende leden - dienen dit voor 1 januari kenbaar te maken en
•zijn niet speelgerechtigd
•kunnen dat jaar niet tussentijds spelend lid worden
•kunnen alleen deze status krijgen als ze al lid zijn van IJ.T.C.
•worden in principe het volgende seizoen weer spelend lid
•kunnen maximaal 2 jaar van dit lidmaatschap gebruik maken

*** onder gezin wordt verstaan vader/moeder en minimaal 3 thuiswonende "tennis" kinderen tot 18 jaar

Lid worden Overzicht