Bardienstplanner 2021 - 2022

De bardienstplanner is gesloten. U kunt niet meer zelf een bardienst inplannen.

Hieronder staat nog wel het reglement. Daarin kunt u bijvoorbeeld zien of u bardienstplichtig was. Mocht u nog niets ingevuld hebben dan zal Sylvia Blommestein van de barcommissie u indelen en krijgt u via de mail te horen wanneer dat is. 
Ook als u wilt afkopen kan dat niet meer.. de periode waarop u dat kon doen is helaas verstreken.

Instructie en reglement bardienstplanner 2021-2022

Online bardienstplanner
Inschrijven voor bardiensten kan online via onze website: home>ledeninformatie>bardienstinformatie. Op die pagina kun je doorklikken naar de planner of naar de afkoop. 

De planner staat open van 17 mei t/m 24 mei 2021
Om te plannen moet je ingelogd zijn als lid.  
Het is ook mogelijk via de Clubapp in te schrijven. 
Inschrijven is niet moeilijk. Overal waar in de barplanner  “inschrijven” staat, kun je op klikken en heb je je voor die dienst ingeschreven

Regels

De regels voor dit jaar van 1 juni 2021 tot 1 april 2022 zijn:

 • alle seniorleden die geboren zijn tussen 01-01-1958 en 31-12-2002 zijn bardienstplichtig
 • 'gewone' seniorleden moeten voor de rest van ons verenigingsjaar 1x 4 uur een dienst invullen
 • dagleden hoeven geen bardiensten te draaien en ook de vrijwilligers zijn vrijgesteld
 • afkopen is mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 45. Onderaan dit artikel staat een link naar de afkooppagina. 
  Op dezelfde pagina is het mogelijk aan te geven of je interesse hebt de barcommissie te ondersteunen.
 • De kosten voor niet komen opdagen zijn net als vorig jaar  € 60 per dienst
 • leden die nog geen bardienst hebben ingevuld op 25 mei worden door de barplannercommissie ingedeeld. Zij krijgen bericht wanneer ze ingedeeld zijn. We nemen aan dat eigenlijk niemand dat wil. Dus plan op tijd!
 • belangrijk: bardiensten hebben altijd voorrang op het moeten spelen van een toernooi of competitiewedstrijd.
  Je kunt dus niet je bardienst afzeggen omdat je bij ons of bij een andere vereniging ingepland bent voor een wedstrijd.
  Je moet vooraf je geplande bardienst opgeven als verhindering.
  Blijkt dat je achteraf de dienst toch niet kunt vervullen dan zijn er twee mogelijkheden:
  • probeer te ruilen met een ander die je in de planner ziet staan. Als je ingelogd bent op de website of op de app kun je telefoonnummers vinden van leden (als die niet op 'geheim staan)
  • een betaalde invalkracht inhuren. Een lijst van deze invalkrachten en de huisregels hierbij staan op de website via ledeninformatie > bardienst
 • In ieder geval kun je niet via het mailadres van de bardienstplanner even melden dat je verhinderd bent. Je bent zelf verantwoordelijk! Alleen in uiterste nood kun je van dit e-mailadres gebruik maken
 • Contact voor die uiterste nood: bardienstgroenvliet@gmail.com. Dit mailadres wordt beheerd door Sylvia Blommestein, lid van de bardienstplannercommissie.

De bardienstplannercommissie

 Wil je  naar de planner > klik dan hier.

 

Nieuws Overzicht