Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het Algemeen Bestuur nodigt de leden van IJTC Groenvliet uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden ingevolge artikel 11 lid 3 van de Statuten van IJTC Groenvliet.

Datum: 28 november 2019
Aanvang vergadering: 20.00 uur
Plaats: Paviljoen aan de Groene Dijk

 

 

AGENDA

 1.  Opening, inventarisatie rondvraag en vaststellen agenda 
 2.  Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 29 november 2018
  (de concept-notulen staan inmiddels op de website)
 3. Wat speelde er in het seizoen 2018/2019?
  (jaarverslagen van de diverse commissies staan op de website)
 4. Financiën - Financieel verslag verenigingsjaar 2018-2019
  - Verslag kascommissie verenigingsjaar 2018-2019
  - Benoeming kascommissie voor verenigingsjaar 2019-2020
 5. Plannen 
  a. Bijpraten renovatie hal
  b. Voorstel zonnepanelen
  c. Voorstel padelbanen
 6. Begroting
  a. Begroting 2019-2020
  b. Vaststellen contributie 2019/2020
 7. Wijziging huishoudelijk reglement
 8. Vaststellen privacyreglement
 9. Bestuur en commissies (zie bijlage)
  a. Rooster van aftreden
  b. Vacatures (de huidige vacatures staan op de website)
 10. Rondvraag

Wij rekenen op jullie komst!

Met vriendelijke groet,
Sonja Hoekstra
Secretaris IJTC Groenvliet

De stukken van de ALV staan op deze pagina. Let op, om de documenten te zien moet je ingelogd zijn op de website.

 

 

 

 

Nieuws overzicht