Fairplay bij IJTC Groenvliet

Fairplay is momenteel hot item bij veel sportbonden en verenigingen.

Ook de KNLTB heeft zich afgelopen periode intensief met dit onderwerp bezig gehouden. Aan tennisverenigingen is gevraagd hieraan actief deel te nemen. 
Het bestuur van IJTC heeft er een aantal vergaderingen aan gewijd. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete maatregelen , bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
U kunt alle artikelen hierover lezen op de aparte pagina Fairplay ( home > ledeninformatie > Fairplay )

 

Nieuws overzicht