Vertrek Wim de vaal

Deze zomer is Wim de Vaal gestopt als onze trainer. We willen dat moment niet geruisloos voorbij laten gaan vandaar dat ik deze algemene ledenvergadering benut om daar bij stil te staan.

Wim de Vaal begon in april 1994 als trainer en bleef dat tot 1999. In die tijd was hij ook speler van het eerste mixteam op de zondag en is hij een paar keer kampioen geworden. Na een periode bij andere verenigingen kwam hij in 2005 terug. Samen met Ton van Rooijen was hij in dienst van onze vereniging. Van Ton hebben we in 2017 afscheid genomen en nu dus ook van Wim. Daarmee heeft onze vereniging geen eigen trainers meer in dienst.

Wim was onder meer verantwoordelijk voor de opleiding van de selectiespelers. Menig talent heeft van hem les gekregen. Hij had een duidelijke visie op wedstrijdtennis. IJTC hoorde wat hem betreft thuis in de hogere klassen en kon zich zo onderscheiden van de andere verenigingen in de omgeving. Goed leren tennissen leer je niet in de les maar door wedstrijden te spelen. Wim stimuleerde daarom jeugdleden om veel wedstrijden te spelen. Hij is er nog steeds trots op dat op een bepaald moment er op zondag twee teams meespeelden in de derde klasse en twee teams meespeelden in de vierde klasse. Het merendeel van deze spelers was eigen kweek en opgeleid bij IJTC.

Zijn visie op selectietrainingen en wedstrijdtennis maakte dat de wederzijdse verwachtingen steeds verder uit elkaar kwamen te liggen. Er ontstond meer verschil van inzicht waar Wim zichtbaar onder leed. Vanwege gezondheidsredenen stopte Wim vorig jaar zomer met lesgeven op onze club.

Door de komst van de nieuwe tennisschool in 2017 is er een nieuwe situatie ontstaan. Het is één van de redenen dat is besloten om de samenwerking tussen IJTC en Wim te beëindigen. Hoewel een dergelijk besluit is te verdedigen weet ik dat het voor een deel van de leden onverwacht is gekomen. Daar komt bij dat door de persoonlijke aard van de omstandigheden hierover vrijwel niet is gecommuniceerd.

Ik hecht eraan om hier te benadrukken dat we Wim zeer dankbaar zijn voor alles wat hij in de afgelopen jaren heeft bereikt en heeft neergezet. Veel leden herinneren zich zijn tips en adviezen en fijne manier van les geven. En natuurlijk ook zijn motto dat een kind vooral plezier moet hebben in het tennis.

Het bestuur geeft Wim nog gelegenheid om met een aantal jeugdleden een hapje te eten om zijn loopbaan bij IJTC passend af te sluiten.

Wim, via deze weg heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan en alle succes toegewenst met je volgende stappen.

Marijke van Beukering

Voorzitter

Nieuws overzicht